Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!
Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!

Szachiści spotykają się w kawiarni Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich przy ul. Moniuszki.

Liderem sekcji jest kol. Jan Ciepliński (tel. 503 167 034).

Szachiści rozpoczęli swoją działalność od udziału w I Olimpiadzie w Łazach, czyli od 2009r.

Nasze osiągnięcia:

1. Łazy - 20.06.2009 - III = Jerzy Skibniewski
                  19.05.2012 - III = Bronisław Wiechowski

2. Stworzyliśmy Turniej Brydżowo - Szachowy o Puchar Dyrektora CKU

  • 28.11.2009 I edycja:

I = J.Skibniewski
III = J.Ciepliński I m-ce
Puchar dla BUTW

  • 20.11.2010 - II edycja:

III =J.Skibniewski
Puchar UTW Rybnik

  • 4. 26.11.2011 - III edycja :

III = J.Skibniewski
Puchar UTW Zawiercie

  • 17.11.2012- IV edycja :

II = B.Wiechowski
III = J.Skibniewski
Puchar BUTW

  • 23.11.2013- V edycja :

V i VI = J.Skibniewski i B.Wiechowski
Puchar UTW Gliwice

_________________________

W sobotę 22 listopada 2014 r. odbył się - zorganizowany przez Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku - VI Turniej UTW w Szachach i Brydżu Sportowym o Puchar Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu

Medale w konkursie szachowym (klasyfikacja indywidualna) zdobyli:

- I miejsce kol. Zbigniew Kwiecień z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zawierciu

- II miejsce kol. Jerzy Skibniewski z Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

- III miejsce kol. Roman Caputa z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku

Puchar za zwycięstwo w klasyfikacjie zespołowej Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu p. Ryszard Kłak wręczył I-wszemu zespołowi Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w składzie: Maria Ziółkowska i Jerzy Skibniewski.

Kolejne miejsca zajęli:

- II miejsce - II zespół Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Jan Cieplinski i Rafał Dzik,

- III miejsce - zespół Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku: Roman Caputa i Stanisław Piskorski.

W konkursie szachowym Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku reprezentowali - oprócz wcześniej wymienionych - kol. Jan Maziarka, kol. Robert Widera i kol. Zenon Dzik.________________________

W Roku Akademickim 2013/2014 gry wojenne na 64 polach rozgrwali: Rafał Dzik, Danuta Gabzdyl, Zenon Grzelak, Jan Maziarka, Jerzy Skibniewski i Maria Ziółkowska.

TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR PŁK. KAZIMIERZA REGULSKIEGO

W sobotę 7 marca 2015r. nasi szachiści uczestniczyli w Turnieju Szachowym o Puchar płk. Kazimierza Regulskiego zorganizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku. Podczas sportowej rywalizacji pierwsze trzy miejsca zdobyli reprezentacji UTW w Katowicach i Rybniku. Nasi szachiści zajęli: Jan Cieplinski - IV miejsce, Jan Maziarka, Zenon Grzelak, Jerzy Skibniewski i Klauz Leska - miejsca od VI do IX.

 

________________________

W sobotę 25 kwietnia 2015 drużyna w składzie Jan Maziarka i Jerzy Skibniewski (Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku) oraz Maciej Żurecki (Szkoła Podstawowa nr 51) i Piotr Witkowski (Gimnazjum nr 7) wzięła udział w VII Szachowym Turnieju Miast i Gmin w Radzionkowie. W turnieju walczyły drużyny z 15-tu miast i gmin.

W atmosferze sprtowej walki i międzypokoleniowej integracji bytomska drużyna zajęła 13-te miejsce.

 Kolega Jerzy Skibniewski wziął udział w Sportowej Olimpiadzie UTW w Łazach 16.05.2015.

________________________

W sobotę 21 listopada 2015 w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu odbył się VII Turniej UTW w Szachach i Brydżu Sportowym o Puchar Dyrektora tej placówki.

W Turnieju Szachowym zwyciężył Roman Caputa z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku. Drugie miejsce zajął – Jerzy Skibniewski z Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a trzecie - Jan Cieplinski z tego samego Uniwersytetu.

Nagrodę główną - Puchar Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu - dla najlepszego Uniwersytetu zdobyli słuchacze Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Sędziował p. Klaus Leska

 Zdjęcia z imprezy można zobaczyć w FotoGalerii

2014-09-12 17:13:13