Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!
Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!

Wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej z piknikiem u Państwa Bombów w Smoleniu

Zdjęcia wykonali: Zofia Golder i Henryk Sroka

Pozostałe zdjęcia można skopiować z CD u p. Jadzi w sekretariacie BUTWu

2014-09-29 18:51:35

Dołączone zdjęcia

Szlakiem Orlich Gniazd (Smoleń - 20.09.2014)Szlakiem Orlich Gniazd (Smoleń - 20.09.2014)Szlakiem Orlich Gniazd (Smoleń - 20.09.2014)Szlakiem Orlich Gniazd (Smoleń - 20.09.2014)Szlakiem Orlich Gniazd (Smoleń - 20.09.2014)Szlakiem Orlich Gniazd (Smoleń - 20.09.2014)Szlakiem Orlich Gniazd (Smoleń - 20.09.2014)Szlakiem Orlich Gniazd (Smoleń - 20.09.2014)Szlakiem Orlich Gniazd (Smoleń - 20.09.2014)Szlakiem Orlich Gniazd (Smoleń - 20.09.2014)Szlakiem Orlich Gniazd (Smoleń - 20.09.2014)Szlakiem Orlich Gniazd (Smoleń - 20.09.2014)Szlakiem Orlich Gniazd (Smoleń - 20.09.2014)Szlakiem Orlich Gniazd (Smoleń - 20.09.2014)Szlakiem Orlich Gniazd (Smoleń - 20.09.2014)Szlakiem Orlich Gniazd (Smoleń - 20.09.2014)Szlakiem Orlich Gniazd (Smoleń - 20.09.2014)Szlakiem Orlich Gniazd (Smoleń - 20.09.2014)Szlakiem Orlich Gniazd (Smoleń - 20.09.2014)Szlakiem Orlich Gniazd (Smoleń - 20.09.2014)