Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!
Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!

„Życie, które gaśnie – na ratunek bioróżnorodności”

Zdjęcia wykonał Kazimierz Wojtaszek

2015-03-03 16:17:40

Dołączone zdjęcia

Wykład dr Ryszarda Kuliga (Aula CKU - -27.02.2015)Wykład dr Ryszarda Kuliga (Aula CKU - -27.02.2015)Wykład dr Ryszarda Kuliga (Aula CKU - -27.02.2015)Wykład dr Ryszarda Kuliga (Aula CKU - -27.02.2015)Wykład dr Ryszarda Kuliga (Aula CKU - -27.02.2015)Wykład dr Ryszarda Kuliga (Aula CKU - -27.02.2015)Wykład dr Ryszarda Kuliga (Aula CKU - -27.02.2015)Wykład dr Ryszarda Kuliga (Aula CKU - -27.02.2015)