Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!
Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!

Grupa fotografów naszego BUTW-u pod kierunkiem p. Wojciecha Sokolnickiego wyjechała na warsztaty do Pałacu w Nakle ¦l±skim

Pałac Donnersmarcków w Nakle ¦l±skim jest budowl± stosunkowo młod±, gdyż liczy nieco ponad 150 lat. Historię pałacu w można podzielić na trzy etapy. Przez pierwsze dziewięćdziesi±t lat służył jako siedziba rodowi Henckel von Donnersmarck, przez następne sze¶ćdziesi±t pełnił funkcję szkoły rolniczej, aby w 2006 r. przekształcić się w placówkę kulturaln±. Od 27 kwietnia 2012 r. działa w pałacu Centrum Kultury ¦l±skiej.

Zdjęcia wykonał Wojciech Sokolnicki

2015-02-20 22:14:30

Doł±czone zdjęcia

Warsztaty fotograficzne w Pałacu (Nakło ¦l±skie - 19.02.2015)Warsztaty fotograficzne w Pałacu (Nakło ¦l±skie - 19.02.2015)Warsztaty fotograficzne w Pałacu (Nakło ¦l±skie - 19.02.2015)Warsztaty fotograficzne w Pałacu (Nakło ¦l±skie - 19.02.2015)Warsztaty fotograficzne w Pałacu (Nakło ¦l±skie - 19.02.2015)Warsztaty fotograficzne w Pałacu (Nakło ¦l±skie - 19.02.2015)Warsztaty fotograficzne w Pałacu (Nakło ¦l±skie - 19.02.2015)Warsztaty fotograficzne w Pałacu (Nakło ¦l±skie - 19.02.2015)Warsztaty fotograficzne w Pałacu (Nakło ¦l±skie - 19.02.2015)Warsztaty fotograficzne w Pałacu (Nakło ¦l±skie - 19.02.2015)Warsztaty fotograficzne w Pałacu (Nakło ¦l±skie - 19.02.2015)Warsztaty fotograficzne w Pałacu (Nakło ¦l±skie - 19.02.2015)Warsztaty fotograficzne w Pałacu (Nakło ¦l±skie - 19.02.2015)Warsztaty fotograficzne w Pałacu (Nakło ¦l±skie - 19.02.2015)Warsztaty fotograficzne w Pałacu (Nakło ¦l±skie - 19.02.2015)Warsztaty fotograficzne w Pałacu (Nakło ¦l±skie - 19.02.2015)