Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!
Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!

W poniedziałek 16 listopada o godzinie 13.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu przy placu Jana III Sobieskiego odbył się wernisaż wystawy prac plastycznych „Bytom przez pokolenia”.

Wernisaż  jest  zwieńczeniem  projektu,  pod  tym  samym  tytułem, realizowanego przez grupę plastyczną słuchaczy BUTW, prowadzoną przez p. Martę Hawlicką i grupę uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr  6 przy ul. Orląt Lwowskich. W ramach projektu, który trwał od czerwca  do października br. pary złożone z osoby dorosłej i dziecka malowały  wzajemnie  swoje  portrety.  Grupa  chłopców  z  ZSS wykonywała zdjęcia i dokumentowała warsztaty plastyczne, powstał również materiał filmowy z tych warsztatów.

Zdjęcia wykonali: Halina Tarnawiecka i Kazimierz Wojtaszek

2015-11-17 16:23:53

Dołączone zdjęcia

Wernisaż Bytom przez pokolenia (MBP w Bytomiu - 16.11.2015)Wernisaż Bytom przez pokolenia (MBP w Bytomiu - 16.11.2015)Wernisaż Bytom przez pokolenia (MBP w Bytomiu - 16.11.2015)Wernisaż Bytom przez pokolenia (MBP w Bytomiu - 16.11.2015)Wernisaż Bytom przez pokolenia (MBP w Bytomiu - 16.11.2015)Wernisaż Bytom przez pokolenia (MBP w Bytomiu - 16.11.2015)Wernisaż Bytom przez pokolenia (MBP w Bytomiu - 16.11.2015)Wernisaż Bytom przez pokolenia (MBP w Bytomiu - 16.11.2015)Wernisaż Bytom przez pokolenia (MBP w Bytomiu - 16.11.2015)Wernisaż Bytom przez pokolenia (MBP w Bytomiu - 16.11.2015)Wernisaż Bytom przez pokolenia (MBP w Bytomiu - 16.11.2015)Wernisaż Bytom przez pokolenia (MBP w Bytomiu - 16.11.2015)Wernisaż Bytom przez pokolenia (MBP w Bytomiu - 16.11.2015)Wernisaż Bytom przez pokolenia (MBP w Bytomiu - 16.11.2015)Wernisaż Bytom przez pokolenia (MBP w Bytomiu - 16.11.2015)Wernisaż Bytom przez pokolenia (MBP w Bytomiu - 16.11.2015)Wernisaż Bytom przez pokolenia (MBP w Bytomiu - 16.11.2015)Wernisaż Bytom przez pokolenia (MBP w Bytomiu - 16.11.2015)Wernisaż Bytom przez pokolenia (MBP w Bytomiu - 16.11.2015)Wernisaż Bytom przez pokolenia (MBP w Bytomiu - 16.11.2015)