Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!
Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!

Projekt "¦l±scy Seniorzy XXI wieku na TOPie!" realizowany był przez Fundację Rozwoju ¦więtochłowic dzięki dofinansowaniu ze ¶rodków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rz±dowego Programu na rzecz Aktywno¶ci Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Słuchacze naszego BUTW-u wzięli czynny udział w tym projekcie od marca do grudnia 2015 roku.

Warto zobaczyć fotorelację i film z podsumowania Projektu - kliknij tutaj 

Zdjęcia (poniżej) ze spotkania podsumowuj±cego projekt, które odbyło się 10 grudnia  wykonał Kazimierz Wojtaszek

2015-12-11 20:10:40

Doł±czone zdjęcia

¦l±scy Seniorzy XXIw na TOPie-Podsumowanie (¦-ce - 10.12.2015)¦l±scy Seniorzy XXIw na TOPie-Podsumowanie (¦-ce - 10.12.2015)¦l±scy Seniorzy XXIw na TOPie-Podsumowanie (¦-ce - 10.12.2015)¦l±scy Seniorzy XXIw na TOPie-Podsumowanie (¦-ce - 10.12.2015)¦l±scy Seniorzy XXIw na TOPie-Podsumowanie (¦-ce - 10.12.2015)¦l±scy Seniorzy XXIw na TOPie-Podsumowanie (¦-ce - 10.12.2015)¦l±scy Seniorzy XXIw na TOPie-Podsumowanie (¦-ce - 10.12.2015)¦l±scy Seniorzy XXIw na TOPie-Podsumowanie (¦-ce - 10.12.2015)¦l±scy Seniorzy XXIw na TOPie-Podsumowanie (¦-ce - 10.12.2015)¦l±scy Seniorzy XXIw na TOPie-Podsumowanie (¦-ce - 10.12.2015)¦l±scy Seniorzy XXIw na TOPie-Podsumowanie (¦-ce - 10.12.2015)¦l±scy Seniorzy XXIw na TOPie-Podsumowanie (¦-ce - 10.12.2015)¦l±scy Seniorzy XXIw na TOPie-Podsumowanie (¦-ce - 10.12.2015)¦l±scy Seniorzy XXIw na TOPie-Podsumowanie (¦-ce - 10.12.2015)¦l±scy Seniorzy XXIw na TOPie-Podsumowanie (¦-ce - 10.12.2015)¦l±scy Seniorzy XXIw na TOPie-Podsumowanie (¦-ce - 10.12.2015)¦l±scy Seniorzy XXIw na TOPie-Podsumowanie (¦-ce - 10.12.2015)¦l±scy Seniorzy XXIw na TOPie-Podsumowanie (¦-ce - 10.12.2015)