Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!
Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!

Aktualności | O nas | Samorząd Słuchaczy | Kontakt 

Adres do korespondencji
oraz
adres siedziby Uniwersytetu:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu
Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Powstańców Śląskich 10
41-902 Bytom

Telefony:

Sekretariat Uniwersytetu - Jadwiga Dworzak ⇒ 32 281 11 38 lub 32 281 60 76 w. 46

Wicedyrektor CKU ds. pozaszkolnych form kształcenia - Elżbieta Morgoń-Ochman ⇒ 32 282 87 10

Fax:

32 282 87 11 lub 32 281 27 84

Poczta elektroniczna:

Sekretariat Uniwersytetu ⇒  utw@utw.bytom.pl
lub Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu ⇒ cku@cku.bytom.pl