Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!
Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!

Aktualności | O nas | Samorząd Słuchaczy | Kontakt 

Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku (BUTW) rozpoczął działalność w październiku 2006 roku w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu. W pierwszym roku naukę na Uniwersytecie podjęło 200 słuchaczy. W następnych latach liczba słuchaczy systematycznie rosła, dochodząc w roku akademickim 2009/2010 do 500 osób. Od tego czasu liczba słuchaczy uczestniczących w zajęciach Uniwersytetu wynosi corocznie przeciętnie od 500 do 530 osób.

Uniwersytet prowadzi bardzo szeroką działalność edukacyjną. Podstawową formą kształcenia oferowaną słuchaczom są wykłady otwarte (dostępne nie tylko dla słuchaczy BUTW, ale dla wszystkich osób zainteresowanych tematem) oraz wykłady tematyczne (tylko dla słuchaczy Uniwersytetu). Tematyka wykładów jest bardzo zróżnicowana. Są to wykłady z literatury, historii, ekonomii, psychologii, historii sztuki, filozofii, biologii, geografii, medycyny…

Poza udziałem w wykładach słuchacze korzystają z zajęć komputerowych, lektoratów z języków obcych (angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego i rosyjskiego) oraz konwersatorium z historii literatury.

Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku to nie tylko nauka, ale także aktywne i zdrowe spędzanie czasu wolnego. Słuchaczki i słuchacze Uniwersytetu uczestniczą w zajęciach usprawniających: gimnastyka, pływanie, taniec, fitness, Nordic Walking oraz zajęciach rozwijających zainteresowania słuchaczy: warsztaty plastyczne, koło rękodzieła artystycznego, koło fotograficzne, Chór Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, studencki Teatr KLIO i zespół wokalno-muzyczny ROMAN-TYCZNI.Prace słuchaczek uczęszczających na warsztaty plastyczne prezentowane są kilka razy w roku na wystawach organizowanych w Bytomiu, ale były także wystawiane w Warszawie w ramach Juwenaliów UTW.

Chór Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku nie tylko uświetnia swoimi występami spotkania noworoczne, akademie inaugurujące nowy rok akademicki i inne uroczystości Uniwersytetu, ale także występuje gościnnie w Bytomiu i poza jego granicami.

Chór

W czasie roku akademickiego słuchaczki i słuchacze Uniwersytetu biorą udział w wycieczkach turystycznych, turystyczno-krajoznawczych i kulturalnych.
Co roku reprezentacja Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczy w dwóch projektach ogólnokrajowych; są to: Uniwersjada Trzeciego Wieku w organizowana przez UTW Łazach oraz warszawskie Juwenalia III Wieku organizowane przez Fundację AVE.

Uniwersjada słuchaczy UTW w Łazach odbywa się od roku 2009, a od roku 2011 BUTW współuczestniczy w jej przygotowaniu i organizacji. We wszystkich jej dotychczasowych edycjach słuchacze BUTW zdobyli wiele złotych, srebrnych i brązowych medali. W czasie pierwszej Uniwersjady w roku 2009 reprezentacja Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymała puchar za zdobycie pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej.

Lazy 2012

Także z warszawskich Juwenaliów słuchacze BUTW przywożą za każdym razem nagrody i dyplomy w konkursach plastycznym i muzycznym, a ostatnio także w konkursie zespołów teatralnych.

Juwenalia 2011

Od roku 2010 Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest organizatorem Turnieju UTW w Szachach i Brydżu Sportowym. W listopadzie 2012 roku w III Turnieju udział wzięły drużyny i zawodnicy z UTW w Bytomiu, Chorzowie, Gliwicach, Katowicach, Rybniku i Zawierciu.

Turniej 2011


Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest publiczną placówką oświatową finansowaną ze środków Miasta Bytom. Uniwersytet współpracuje z innymi placówkami oświatowymi i instytucjami kultury w Bytomiu oraz w regionie.