Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!
Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!

Aktualności | O nas | Samorząd Słuchaczy | Kontakt 

VII TURNIEJ UTW W SZACHACH I BRYDŻU SPORTOWYM O PUCHAR DYREKTORA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BYTOMIU

W sobotę 21 listopada 2015 w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu odbył się VII Turniej UTW w Szachach i Brydżu Sportowym o Puchar Dyrektora tej placówki. Turniej odbył się w ramach obchodów Jubileuszu 10-lecia Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które odbywają się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego – Wojciecha Saługi i Prezydenta Bytomia – Damiana Bartyli.

W zawodach wzięli udział słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Bytomiu, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach, Lublińcu, Pszczynie, Rybniku, Tarnowskich Górach i Wodzisławiu Śląskim. Łącznie przy zielonych stolikach i szachownicach zasiadło 68 zawodników.

WYNIKI

W Turnieju Brydża Sportowego najlepszą parą okazali się: Krzysztof Furs i Jerzy Zając – słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Politechnice Częstochowskiej. Drugie miejsce zajęli: Joanna Habraszka i Ewa Tyburczyk z Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a trzecie - Marek Jabłoński i Maciej Krzempek z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku.

Nagrodę główną - Puchar Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu - dla najlepszego Uniwersytetu zdobyli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku.

W Turnieju Szachowym zwyciężył Roman Caputa z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku. Drugie miejsce zajął – Jerzy Skibniewski z Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a trzecie - Jan Cieplinski z tego samego Uniwersytetu.

Nagrodę główną - Puchar Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu - dla najlepszego Uniwersytetu zdobyli słuchacze Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Sędziowali: p. Andrzej Maszczyszyn (brydż sportowy) i p. Klaus Leska (szachy).

Specjalne podziękowania dla koleżanek Steni Borkowskiej i Katarzyny Heliosz za przygotowanie i wspaniałą obsługę cateringu dla zawodników i zaproszonych kibiców oraz dla kolegi Kazimierza Wojtaszka za obsługę fotograficzną. Dziękujemy również operatorom komputerowym.

REGULAMIN

Zobacz zdjęcia z Turnieju w FotoGalerii
INFORMACJA W SPRAWIE TURNIEJU W ROKU 2014
VI Turniej UTW w Szachach i Brydżu Sportowym o Puchar Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu odbył się w sobotę 22 listopada 2014 r.
W Turnieju udział wzięli słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Bytomiu, Chorzowie, Katowicach, Lublińcu, Rybniku, Tarnowskich Górach, Wodzisławiu i Zawierciu - łącznie: 9 szachistów i 26 par brydżowych - a ich zmagania sędziowali p. Andrzej Maszczyszyn (brydż) i p. Klaus Leska (szachy).

Medale w konkursie szachowym
(klasyfikacja indywidualna) zdobyli:
-  I miejsce kol. Zbigniew Kwiecień z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zawierciu
- II miejsce kol. Jerzy Skibniewski z Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- III miejsce kol. Roman Caputa z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku

Puchar za zwycięstwo w klasyfikacjie zespołowej Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu p. Ryszard Kłak wręczył I-wszemu zespołowi Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w składzie: Maria Ziółkowska i Jerzy Skibniewski.


Kolejne miejsca zajęli:
- II miejsce - II zespół Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Jan Cieplinski i Rafał Dzik,
- III miejsce - zespół Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku: Roman Caputa i Stanisław Piskorski.

W konkursie szachowym Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku reprezentowali - oprócz wcześniej wymienionych - kol. Jan Maziarka, kol. Robert Widera i kol. Zenon Dzik.

Medale w konkursie brydża sportowego
(klasyfikacja par) zdobyli:
- I miejsce Stanisław Kostrz i Mieczysław Maziarz  z Zawierciańskiego Uniwersytetu III Wieku
- II miejsce Dietmar  Warzecha i Krystian Wonchała  z Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
- III miejsce Maria Białek i Edmund Korzuch  z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku

Puchar za zwycięstwo w klasyfikacjie zespołowej Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu p. Ryszard Kłak wręczył brydżystom z Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.


Kolejne miejsca zajęły:
- II miejsce Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku
- III miejsce Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku (Antonina Kalarus i Julia Słomska oraz Joanna Kucińska i Jerzy Furowicz

Sportowe zmagania trwały kilka godzin - Turniej rozpoczął się o godzinie 9.00, a zakończył po godzinie 15.00. Poczęstunek dla brydżystow i szachistów przygotowały słuchaczki Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku kol.: Stenia Borkowska, Krystyna Drzazga i Irena Maziarka. Oprócz nich w zorganizowanie i przeprowadzenie Turnieju zaangażowani byli: koleżanki Ewa Tyburczyk i Helena Maszczyszyn oraz koledzy Damian Mzyk i Jan Pytel. Obsługę fotograficzną jak zwykle zapewnił kol. Kazimierz Wojtaszek.

Zobacz:

  1. REGULAMIN -  PDF
  2. Zdjęcia z TurniejuINFORMACJA W SPRAWIE TURNIEJU W ROKU 2013

V Turniej UTW w Szachach i Brydżu Sportowym o Puchar Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu odbył się w sobotę 23 listopada 2013 r.
W Turnieju udział wzięło 71 osób, w tym: 17 szachistów i szachistek oraz 27 par brydżowych. W Turnieju reprezentowane były uniwersytety trzeciego wieku działające w Bytomiu, Chorzowie, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach, Lublińcu, Rybniku, Świętochłowicach i Zawierciu.
W Turnieju Szachowym zwyciężył – zajmując I miejsce – Zbigniew Kamiński z Zawierciańskiego Uniwersytetu III Wieku. II miejsce zajął Jacek Kamińki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gliwicach, a III miejsce - Roman Caputa z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku.
W  Turnieju Brydża Sportowego zwyciężyła – zajmując I miejsce – para Zdzisław Urbańczyk i Dietmar Warzecha reprezentujący Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. II miejsce zajęła para Irena Zubert i Andrzej Richter z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Katowicach, a III miejsce para Zdzisław Wojtynia i Jerzy Zając z UniwersytetuTrzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskie.
Nagrody Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu dla dwóch najlepszych Uniwersytetów w klasyfikacji drużynowej – do której zgodnie z regulaminem wliczone zostały rezultaty dwóch najlepszych szachistów i dwóch najlepszych par brydżowych – zdobyły:
⇒ w Turnieju Szachowym - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach
         II miejsce – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku
         III miejsce – Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Turnieju Brydża Sportowego – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Katowicach
         II miejsce – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach
         III miejsce – Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
Zawody sędziowali: pan Klaus Leska – Turniej Szachowy oraz pan Andrzej Maszczyszyn – Turniej Brydża Sportowego.

Fotorelacja z Turnieju