Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!
Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!

Aktualności | O nas | Samorząd Słuchaczy | Kontakt 

Od 1 sierpnia 2012 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu realizowany jest projekt  Język angielskiMiędzypokoleniowe mosty - Wolontariat nas łączy (ang: The Intergenerational Bridges. Volunteering Connects Us)

Projekt jest realizowany w ramach programu Uczenie się przez całe życie (ang. Lifelong Learning Programme – LLP) ⇒ GRUNDTVIG – Niezawodowa edukacja dorosłych ⇒ Projekty Wolontariatu Seniorów.

Program Grundtvig
dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze. Skierowany jest do różnego typu organizacji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych - ich słuchaczy i pracowników. Promuje przede wszystkim współpracę w zakresie edukacji tych osób dorosłych, które są z grup wymagających szczególnego wsparcia, takich jak: osoby niepełnosprawne, osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich kwalifikacjach, a także zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej dla dorosłych.

Projekt jest realizowany przez dwie instytucje: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu i Centrum Rozwoju i Edukacji w Nowym Mieście w Słowenii (Razvojno izobraževalni center Novo mesto).

Celami projektu są:

 • poprawa jakości i dostępności ogólnoeuropejskiej mobilności osób biorących udział w kształceniu dorosłych;
 • poprawa jakości współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się kształceniem dorosłych w całej Europie;
 • udzielenie pomocy ludziom z wrażliwych grup społecznych oraz marginalnych środowisk społecznych, w szczególności osobom starszym w dostępie alternatywnych form do kształcenia dorosłych.

W ramach projektu w Centrum Kształcenia Ustawicznego podjęte i zrealizowane zostaną m.innymi następujące działania:

 • przygotowanie do wyjazdu i zorganizowanie 3 tygodniowego wyjazdu 4 wolontariuszy (osoby starsze w wieku 50+) do instytucji partnerskiej projektu w Nowym Mieście w Słowenii;
 • przygotowanie i zorganizowanie 3 tygodniowego pobytu w Bytomiu 4 wolontariuszy (osoby starsze w wieku 50+) z instytucji partnerskiej projektu z Nowego Miasta w Słowenii;
 • zaprezentowanie swojego miasta, regiony i kraju (wykłady, warsztaty i spotkania) przez wolontariuszy mieszkańcom miasta i regionu goszczącego.

Kontakt:

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu
  ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom, Polska
  → Ryszard Kłak  →  +48 322 810 817 →  ryszard.klak@cku.bytom.pl
 • Razvojno izobraževalni center Novo mesto
  Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto, Słowenia
  → Gabi Ogulin Počrvina  →  +386 (0)5 907 57 12  →  gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

Pełna informacja o projekcie dostępna jest na stronie www. projektu